กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12567วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบก
22567วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
32567วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
42567วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่า
52567วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
62567วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
72567วัดราชคฤห์กรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
82567วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงาน
92567วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการ
102567วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร