กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12566วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครMr.Wamg Da Wei Ms.Wu pei Ni
22566วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบก
32566วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกรมทรัพยากรธรณี
42566วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
52566วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
62566วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
72566วัดหนังกรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
82566วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
92566วัดนางชีกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
102566วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม