กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12563วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีกรมสรรพากร
22563วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
32563วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยากลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ศรีอารยะเทพ จำกัด
42563วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
52563วัดเจษฎารามสมุทรสาครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
62563วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครดร. พศวัจณ์ กนกนาก และดร. ปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา
72563วัดชัยสามหมอชัยภูมิดร. บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด และเลขาฯ กมธ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
82563วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครนางนงเยาว์ โตวชิรกุล ประธานที่ปรึกษา บริษัท อมรพันธุ์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
92563วัดท่าตอนเชียงใหม่นางนฤมล มหัทธนันชัย
102563วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการนางบุญช่วย ทองเจริญทรัพย์