กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครกรมทรัพยากรธรณี
22565วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงาน
32565วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
42565วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
52565วัดนางชีกรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่า (รอหนังสือ)
62565วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
72565วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
82565วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม
92565วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
102565วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม