กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ)นครราชสีมากรมการขนส่งทางบก
22564วัดธรรมามูลชัยนาทกรมการพัฒนาชุมชน
32564วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกรมชลประทาน
42564วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีกรมที่ดิน
52564วัดอัมพวันเจติยารามสมุทรสงครามกรมศิลปากร
62564วัดท่าตอนเชียงใหม่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
72564วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
82564วัดเพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงครามกระทรวงการต่างประเทศ
92564วัดชลธาราสิงเหนราธิวาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
102564วัดโบสถ์ (ธ)สิงห์บุรีกระทรวงพาณิชย์