กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ)นครราชสีมากรมการขนส่งทางบก
22564วัดธรรมามูลชัยนาทกรมการพัฒนาชุมชน
32564วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกรมชลประทาน
42564วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีกรมที่ดิน
52564วัดท่าตอนเชียงใหม่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
62564วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
72564วัดโบสถ์ (ธ)สิงห์บุรีกระทรวงพาณิชย์
82564วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม
92564วัดป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาครนางฐิติกร ลิ้มธนสาร
102564วัดศรีจันทร์ (ธ)ขอนแก่นนางสาวจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา