กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
22565วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
32565วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
42565วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
52565วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
62565วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
72565วัดสระเกศกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
82565วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
92565วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
102565วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย