กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.อรุณอมรินทร์ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๔๗๔๘
82
ต.บางพลัด อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๗๖๓๗
83
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
84
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙
85
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๔ ๗๓๘๑
86
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖
87
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๖๑๒๓
88
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
89
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
90
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓