กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.ในเมือง อ เมืองร้อยเอ็ด จ..ร้อยเอ็ด
๐ ๔๓๕๑ ๑๑๙๐
82
๓๑ หมู่ ๔ ต.กลางเวียง อ เวียงสา จ..น่าน
๐ ๕๔๗๘ ๑๘๗๒
83
ต.หัวเวียง อ เมืองลำปาง จ..ลำปาง
๐ ๕๔๓๒ ๒๒๗๖
84
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒
85
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๑๔๘
86
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
87
ต.เขาวัว อ ท่าใหม่ จ..จันทบุรี
๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑
88
ต.ในเมือง อ เมืองร้อยเอ็ด จ..ร้อยเอ็ด
๐ ๔๓๕๑ ๑๓๗๔
89
ต.ในเมือง อ เมืองสุรินทร์ จ..สุรินทร์
๐ ๔๔๕๑ ๔๒๓๔
90
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖