กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.สวนพริก อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๑๕๗
72
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
73
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
74
ต.บัวงาม อ ดำเนินสะดวก จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๒๗ ๙๒๒๑ - ๒
75
ต.บางกระเบา อ บ้านสร้าง จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๗ ๑๕๐๐
76
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
77
ต.บางพระ อ ศรีราชา จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๓๓๔ ๑๗๗๕
78
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ
79
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗
80
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๔ ๔๖๙๒