กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.รองเมือง อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘
72
ต.สวนพริก อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๑๕๗
73
ต.บวรนิเวศ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
74
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
75
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
76
ต.บัวงาม อ ดำเนินสะดวก จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๒๗ ๙๒๒๑ - ๒
77
ต.บางกระเบา อ บ้านสร้าง จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๗ ๑๕๐๐
78
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
79
ต.บางพระ อ ศรีราชา จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๓๓๔ ๑๗๗๕
80
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ