กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.สวนพริก อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๑๕๗
72
ต.บวรนิเวศ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
73
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
74
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
75
ต.บัวงาม อ ดำเนินสะดวก จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๒๗ ๙๒๒๑ - ๒
76
ต.บางกระเบา อ บ้านสร้าง จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๗ ๑๕๐๐
77
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
78
ต.บางพระ อ ศรีราชา จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๓๓๔ ๑๗๗๕
79
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ
80
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗