กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 61 ถึง 70 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
61
๗๐๒ ต.ปากน้ำโพ อ เมืองนครสวรรค์ จ..นครสวรรค์
๐ ๕๖๒๒ ๑๗๓๖
62
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๓๕๔๓
63
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒
64
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๔๑๐
65
หมู่ ๒ ต.นครชุม อ เมืองกำแพงเพชร จ..กำแพงเพชร
๐ ๕๕๗๑ ๒๙๖๔
66
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓
67
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๓๔๙
68
ต.บางหว้า อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๐๑ ๑๙๙๕
69
ต.บ้านเลน อ บางปะอิน จ..พระนครศรีอยุธยา
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
70
ต.จักรวรรดิ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐