กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 121 ถึง 130 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
121
ต.นครชุม อ เมืองกำแพงเพชร จ..กำแพงเพชร
๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘
122
ต.ชัยนาท อ เมืองชัยนาท จ..ชัยนาท
๐ ๕๖๔๒ ๖๔๑๖
123
ต.เวียง อ ไชยา จ..สุราษฎร์ธานี
๐ ๗๗๔๓ ๑๕๒๗
124
๑๖ ต.ในเวียง อ เมืองแพร่ จ..แพร่
๐ ๕๔๕๒ ๒๒๗๗
125
ต.พระปฐมเจดีย์ อ เมืองนครปฐม จ..นครปฐม
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
126
ต.พระประโทน อ เมืองนครปฐม จ..นครปฐม
๐ ๓๔๒๑ ๒๓๑๓
127
ต.พระพุทธบาท อ พระพุทธบาท จ..สระบุรี
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
128
ต.มะกอก อ ป่าซาง จ..ลำพูน
๐ ๕๓๕๗ ๒๙๖๑
129
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ เมืองนครศรีธรรมราช จ..นครศรีธรรมราช
๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒
130
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๔๐๒๓