กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 101 ถึง 110 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
101
๕๑๔ หมู่ ๑ ต.ริมใต้ อ แม่ริม จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒
102
ต.ท่าประดู่ อ เมืองระยอง จ..ระยอง
๐ ๓๘๖๑ ๑๒๒๒
103
ต.รั้วใหญ่ อ เมืองสุพรรณบุรี จ..สุพรรณบุรี
๐ ๓๕๕๒ ๓๓๓๑
104
ต.ป่าโมก อ ป่าโมก จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๖ ๑๑๑๕
105
ต.มหาชัย อ เมืองสมุทรสาคร จ..สมุทรสาคร
๐ ๓๔๔๒ ๔๖๐๐
106
๕ หมู่ ๕ ต.ในเวียง อ เมืองน่าน จ..น่าน
๐ ๕๔๗๗ ๑๖๗๙
107
ต.คลองสวนพลู อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘
108
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๙๐๑
109
ต.พระปฐมเจดีย์ อ เมืองนครปฐม จ..นครปฐม
๐ ๓๔๒๗ ๕๖๓๗
110
๑ หมู่ ๑๑ ต.ช่อแฮ อ เมืองแพร่ จ..แพร่
๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙