กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
ต.ปทุมวัน อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑
92
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
93
ต.ท้ายช้าง อ เมืองพังงา จ..พังงา
๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙
94
ต.วัดประดู่ อ อัมพวา จ..สมุทรสงคราม
95
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๔๓๙
96
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๐๘๕
97
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๐๕๕๐
98
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒
99
๕๑๔ หมู่ ๑ ต.ริมใต้ อ แม่ริม จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒
100
ต.ท่าประดู่ อ เมืองระยอง จ..ระยอง
๐ ๓๘๖๑ ๑๒๒๒