กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
ต.ในเมือง อ เมืองสุรินทร์ จ..สุรินทร์
๐ ๔๔๕๑ ๔๒๓๔
92
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖
93
ต.ปทุมวัน อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑
94
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
95
ต.ท้ายช้าง อ เมืองพังงา จ..พังงา
๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙
96
ต.วัดประดู่ อ อัมพวา จ..สมุทรสงคราม
97
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๔๓๙
98
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๐๘๕
99
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๐๕๕๐
100
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒