กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๑๒๖
82
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๒๔ ๑๗๖๓
83
ต.หอรัตนไชย อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
84
ต.เขานิเวศน์ อ เมืองระนอง จ..ระนอง
๐ ๗๗๘๒ ๓๙๑๕
85
ต.หลุมดิน อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๓๓ ๗๑๕๕
86
ต.ในเมือง อ เมืองอุบลราชธานี จ..อุบลราชธานี
๐ ๔๕๒๕ ๕๒๑๙
87
ต.เสาชิงช้า อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
88
ต.ท่าฉลอม อ เมืองสมุทรสาคร จ..สมุทรสาคร
๐ ๓๔๔๗ ๘๔๐๕
89
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๔ ๕๗๑๗
90
ต.เขาพระงาม อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๘ ๖๒๐๑