กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.หลุมดิน อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๓๓ ๗๑๕๕
82
ต.ในเมือง อ เมืองอุบลราชธานี จ..อุบลราชธานี
๐ ๔๕๒๕ ๕๒๑๙
83
ต.ท่าฉลอม อ เมืองสมุทรสาคร จ..สมุทรสาคร
๐ ๓๔๔๗ ๘๔๐๕
84
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๔ ๕๗๑๗
85
ต.เขาพระงาม อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๘ ๖๒๐๑
86
ต.บุ่ง อ เมืองอำนาจเจริญ จ..อำนาจเจริญ
๐ ๔๕๕๑ ๒๒๖๔ - ๗
87
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๙๒๓๐
88
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๘๔๐
89
ต.หน้าเมือง อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๓๓ ๗๓๙๒
90
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐