กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.ทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๗๔ ๓๐๑๙
72
ต.เมืองใต้ อ เมืองศรีสะเกษ จ..ศรีสะเกษ
๐ ๔๕๖๑ ๒๗๘๑
73
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๘
74
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๙๒๒
75
๕๘ หมู่ ๑ ต.เมืองบางยม อ สวรรคโลก จ..สุโขทัย
๐ ๕๕๖๘ ๗๒๔๔
76
ต.ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ..ขอนแก่น
๐ ๔๓๒๒ ๑๖๖๔
77
ต.เขาแร้ง อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
78
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๑๒๖
79
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๒๔ ๑๗๖๓
80
ต.เขานิเวศน์ อ เมืองระนอง จ..ระนอง
๐ ๗๗๘๒ ๓๙๑๕