กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 51 ถึง 60 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
51
ต.บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐ - ๑
52
ต.กำเนิดนพคุณ อ บางสะพาน จ..ประจวบคีรีขันธ์
๐ ๓๒๖๙ ๑๐๓๑
53
ต.ต้นตาล อ เสาไห้ จ..สระบุรี
๐ ๓๖๓๓ ๒๘๖๓
54
ต.หน้าเมือง อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
๐ ๓๒๓๓ ๗๑๗๗
55
ต.บางทราย อ เมืองชลบุรี จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓
56
ต.สวนใหญ่ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๙๖๕ ๒๘๙๖
57
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ..ประจวบคีรีขันธ์
๐ ๓๒๖๑ ๑๓๑๔
58
ต.โรงหีบ อ บางคนที จ..สมุทรสงคราม
๐ ๓๔๗๖ ๑๓๐๒
59
ต.บางแก้ว อ เมืองอ่างทอง จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๑ ๑๒๙๘
60
ต.บ้านใหญ่ อ เมืองนครนายก จ..นครนายก
๐ ๓๗๓๑ ๑๕๐๘