กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 41 ถึง 50 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
41
จ..หนองคาย
42
ต.เซกา อ เซกา จ..บึงกาฬ
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
43
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
44
๑๘ ต.เวียง อ เมืองเชียงราย จ..เชียงราย
๐ ๕๓๗๑ ๖๙๓๓
45
๙๐ หมู่ ๒ ต.ช้างเผือก อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๒๒ ๕๓๔๔
46
ต.เมืองใต้ อ เมืองศรีสะเกษ จ..ศรีสะเกษ
๐ ๔๕๖๑ ๒๕๔๒
47
ต.มหาชัย อ เมืองสมุทรสาคร จ..สมุทรสาคร
๐ ๓๔๔๒ ๔๖๑๗
48
ต.บางนกแขวก อ บางคนที จ..สมุทรสงคราม
๐ ๓๔๗๐ ๓๒๑๒ - ๔
49
๑๐๓ ต.พระสิงห์ อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๘๑ ๔๓๐๙
50
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๓๖๕๓