กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 31 ถึง 40 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
31
ต.พระปฐมเจดีย์ อ เมืองนครปฐม จ..นครปฐม
๐ ๓๔๒๙ ๐๒๐๒
32
ต.บางลำภูล่าง อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๖๐ ๒๙๐๕
33
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๗๒ ๖๖๘๑
34
ต.สะเตง อ เมืองยะลา จ..ยะลา
35
ต.แม่กลอง อ เมืองสมุทรสงคราม จ..สมุทรสงคราม
๐ ๓๔๗๑ ๕๙๗๖
36
ต.ในเมือง อ เมืองเพชรบูรณ์ จ..เพชรบูรณ์
37
ต.บ้านเหนือ อ เมืองกาญจนบุรี จ..กาญจนบุรี
๐ ๓๔๕๑ ๑๒๑๖
38
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐
39
ต.หัวหมาก อ เขตบางกะปิ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙
40
ต.สำราญราษฎร์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๐๖๗