กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 21 ถึง 30 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
21
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
22
ต.อินทร์บุรี อ อินทร์บุรี จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๕๔ ๐๐๔๔
23
ต.หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ..สงขลา
๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕
24
ต.ธาตุเชิงชุม อ เมืองสกลนคร จ..สกลนคร
๐ ๔๒๗๑ ๔๗๘๗
25
ต.ปากพูน อ เมืองนครศรีธรรมราช จ..นครศรีธรรมราช
๐ ๗๕๓๕ ๖๔๗๓
26
ต.ปากน้ำ อ เมืองกระบี่ จ..กระบี่
๐ ๗๕๖๑ ๑๒๕๒ , ๐๘ ๖๒๗๙ ๓๑๙๓
27
ต.หน้าเมือง อ เมืองปราจีนบุรี จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๑ ๒๗๕๙
28
ต.ท่าหิน อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๑ ๑๙๒๗
29
ต.ลาดยาว อ เขตจตุจักร จ..กรุงเทพมหานคร
30
ต.หัวรอ อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๑๘๘๙