กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 11 ถึง 20 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
11
ต.นาทวี อ นาทวี จ..สงขลา
๐ ๗๔๓๗ ๑๕๗๗
12
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๑๐๔๘
13
ต.วังกระแจะ อ เมืองตราด จ..ตราด
๐ ๓๙๕๓ ๒๙๑๐
14
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๙๔๘
15
ต.บ่อยาง อ เมืองสงขลา จ..สงขลา
๐ ๗๔๓๑ ๒๐๐๗
16
ต.ในเมือง อ เมืองหนองคาย จ..หนองคาย
๐ ๔๒๔๒ ๑๑๒๘
17
ต.ในเมือง อ เมืองหนองคาย จ..หนองคาย
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
18
ต.หมากแข้ง อ เมืองอุดรธานี จ..อุดรธานี
๐ ๔๒๒๔ ๓๓๙๒
19
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๙๘๕๗
20
๔๗๔ ต.ปากน้ำโพ อ เมืองนครสวรรค์ จ..นครสวรรค์
๐ ๕๖๒๑ ๒๐๖๕