กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
ต.วัดท่าพระ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๙๗๗
92
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๔ ๓๗๐๐
93
ต.ต้นตาล อ สองพี่น้อง จ..สุพรรณบุรี
94
๑๖๓ ต.เมืองสวรรคโลก อ สวรรคโลก จ..สุโขทัย
๐ ๕๕๖๔ ๒๑๗๔
95
หมู่ ๔ ต.สุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๒๗ ๘๓๐๔
96
ต.บางซื่อ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๘๗ ๒๓๘๘
97
ต.สระแก้ว อ เมืองสระแก้ว จ..สระแก้ว
๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๕
98
ต.บ้านบาตร อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒๕ ๕๘๗๓
99
ต.เสาไห้ อ เสาไห้ จ..สระบุรี
๐ ๓๖๓๓ ๒๓๔๖
100
ต.ในเมือง อ เมืองสุรินทร์ จ..สุรินทร์
๐ ๔๔๕๑ ๑๘๔๗