กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 11 ถึง 20 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
11
ต.คลองกระแชง อ เมืองเพชรบุรี จ..เพชรบุรี
๐ ๓๒๔๒ ๖๑๓๔
12
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๓ ๐๒๖๔
13
ต.คลองวาฬ อ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ..ประจวบคีรีขันธ์
๐ ๓๒๖๖ ๑๑๓๘ , ๐๘ ๑๗๐๕ ๕๐๙๑
14
หมู่บ้าน๑ ต.บ้านเกาะ อ เมืองอุตรดิตถ์ จ..อุตรดิตถ์
๐ ๕๕๔๑ ๑๑๐๗
15
ต.ชำราก อ เมืองตราด จ..ตราด
๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓
16
ต.ในเมือง อ เมืองกำแพงเพชร จ..กำแพงเพชร
๐ ๕๕๕๗๑ ๑๒๙๙
17
ต.คูหาสวรรค์ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๔๕๘๕ , ๐ ๒๘๖๘ ๖๔๘๓
18
ต.คูหาสวรรค์ อ เมืองพัทลุง จ..พัทลุง
๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖
19
๘๐๑ ต.จองคำ อ เมืองแม่ฮ่องสอน จ..แม่ฮ่องสอน
๐ ๕๓๑๖ ๑๒๓๗ , ๐๘ ๖๑๘๙ ๔๙๔๕
20
ต.บ้านหวด อ งาว จ..ลำปาง
๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓