กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
722564วัดบัวงามราชบุรีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
732564วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ)ศรีสะเกษดร. พุทธพร แข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย
742564วัดทรงธรรมสมุทรปราการดร.วทัญญู รัศมิทัต
752564วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
762564วัดมหาวนารามอุบลราชธานีธนาคารกรุงไทย จำกัด
772564วัดป่าเลไลยก์สุพรรณบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
782564วัดญาณสังวราราม (ธ)ชลบุรีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
792564วัดพระธาตุพนมนครพนมธนาคารออมสิน
802564วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์