กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512564วัดกลางสมุทรปราการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
522564วัดเขมาภิรตาราม (ธ)นนทบุรีศาลปกครอง
532564วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
542564วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครวัดราชนัดดาราม
552564วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิไทยรวมใจ
562564วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
572564วัดคงคารามเพชรบุรีมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
582564วัดตูมพระนครศรีอยุธยามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
592564วัดเจริญสุขารามสมุทรสงครามมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิก การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
602564วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครมูลนิธิปู่อิ่ม ย่าเป้า เนียมพลอย นำโดย นางมะลิ นางสาวศุภจิรา มีใย