กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412565วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาชมรมปิดทองหลังพระตามรอยพระยุคลบาทฯ
422565วัดคูหาสวรรค์พัทลุงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
432565วัดท่าหลวงพิจิตรชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
442565วัดมหาสมณาราม (ธ)เพชรบุรีนายชานน เอกพิท้กษ์ดำรง และนางสาวอริยาภา วรศิริ
452565วัดเพชรวรารามเพชรบูรณ์สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารในเครือฉวีวรรณฯ
462565วัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
472565วัดพระธาตุช่อแฮแพร่บริษัท เณริ จำกัด
482565วัดสุวรรณคีรีวิหารระนองนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
492565วัดลุ่มระยองกรมส่งเสริมสหกรณ์
502565วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์