กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412565วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ
422565วัดเจดีย์หลวง (ธ)เชียงใหม่สมาคมสตรีสัมพันธ์
432565วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
442565วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชินูปถัมภ์
452565วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
462565วัดบุญวาทย์วิหารลำปางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหากรณ์ฯ
472565วัดหน้าพระเมรุราชิการามพระนครศรีอยุธยาสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี
482565วัดกลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
492565วัดตันตยาภิรมตรังสภาผู้แทนราษฎร
502565วัดธรรมบูชา (ธ)สุราษฎร์ธานีสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์