กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412564วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
422564วัดบางไผ่นนทบุรีสมาคมวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
432564วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
442564วัดโพธารามนครสวรรค์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพ ๗ กลุ่มวิชาชีพ
452564วัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยาสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
462564วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
472564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนราษฎร
482564วัดช่องลมราชบุรีสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
492564วัดปรินายกกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
502564วัดสะแกนครราชสีมาสถาบันพระปกเกล้า