กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312564วัดเซกาเจติยารามบึงกาฬสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322564วัดพระแก้วเชียงรายสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
332564วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
342564วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
352564วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
362564วัดอินทารามกรุงเทพมหานครสำนักงาน กสทช.
372564วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
382564วัดศาลาปูนพระนครศรีอยุธยาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
392564วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
402564วัดพุทธาธิวาสยะลาสมาคมสตรีสัมพันธ์ นำโดย นางสุวรรณี พิงพิทยากุล