กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312566วัดพญาภูน่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322566วัดมหาธาตุยโสธรสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
332566วัดพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
342566วัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
352566วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครสำนักงาน ป.ป.ช.
362566วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสำนักงาน คปภ.
372566วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
382566วัดสุรชายาราม (ธ)ราชบุรีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
392566วัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
402566วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์