กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212565วัดพระสิงห์เชียงรายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
222565วัดสามพระยากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
232565วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
242565วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
252565วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
262565วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
272565วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282565วัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
292565วัดมณีบรรพตตากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
302565วัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม