กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212564วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาต
222564วัดชัยมงคลสงขลาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
232564วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
242564วัดพราหมณีนครนายกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
252564วัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
262564วัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
272564วัดไชโยอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
282564วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
292564วัดป่าโมกอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
302564วัดแก้วพิจิตรปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา