กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 251 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
122564วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
132564วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการนางสำรวย ธารไพฑูรย์
142564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
152564วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการนายสงวน เตชะดำรง
162564วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนายพิสิฐ เพิ่มพูน
172564วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
182564วัดสว่างอารมณ์สุโขทัยนายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลก
192564วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
202564วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม