กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 251 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดสระแก้วสระแก้วสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
122564วัดหนองหอยราชบุรีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
132564วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการสูงสุด
142564วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
152564วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
162564วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม
172564วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
182564วัดราชบุรณะชุมพรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
192564วัดราชคฤห์กรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
202564วัดคิรีวิหารตราดสำนักงานประกันสังคม