กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 198 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการสูงสุด
122564วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
132564วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
142564วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม
152564วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
162564วัดราชบุรณะชุมพรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
172564วัดคิรีวิหารตราดสำนักงานประกันสังคม
182564วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาต
192564วัดชัยมงคลสงขลาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
202564วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน