กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112566วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนกลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี
122566วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) นำโดย นายนภินทร นางวีณา ศรีสรรพางค์
132566วัดไร่ขิงนครปฐมนางละเอียด ตั้งธรรมพูนผล