กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 101 ถึง 110 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
1012564วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1022564วัดมงคลนิมิตรภูเก็ตบริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์)
1032564วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
1042564วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1052564วัดพระมหาธาตุ (ธ)นครศรีธรรมราชบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1062564วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
1072564วัดนางชีกรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
1082564วัดสว่างอารมณ์สุโขทัยนายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลก
1092564วัดโพธิสมภรณ์ (ธ)อุดรธานีนายเอี่ยม พิทักษ์วงษ์วัฒนะ
1102564วัดเทวสังฆารามกาญจนบุรีนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์