กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912564วัดคูยางกำแพงเพชรบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด นำโดย ดร. เสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์
922564วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
932564วัดโพธิ์ชัยหนองคายบริษัท สายฝนกรู๊ป จำกัด นำโดย นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์
942564วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรวิทย์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์
952564วัดสุทธจินดา (ธ)นครราชสีมาบริษัท ยาไพบูลย์ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ จุฬาธรรมกุล
962564วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครบริษัท มีสุข แลนด์ จำกัด นำโดย นางผ่องจิตร์ กรรณสูตและครอบครัว
972564วัดพระธาตุเชิงชุมสกลนครบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำโดย นางสุธาสินี นิติสาครินทร์
982564วัดใหญ่อินทารามชลบุรีบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
992564วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
1002564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด