กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112566วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
122566วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนกลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี
132566วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม